176 lượt xem

Văn Khấn Cầu Siêu Cho Các Vong Linh Đầy Đủ, Chi Tiết Nhất

5/5 - (2 bình chọn)

Bước vào mùa Vu Lan cũng là lúc mọi gia đình Việt Nam sắm nắm cầu siêu cho vong linh. Hầu như dù là Phật giáo hay lương cũng đều có mâm cơm, đốt vàng mà tưởng nhớ cầu siêu. Do đó cầu siêu là gì? Vì sao phải cầu siêu? Văn khấn cầu siêu cho các vong linh cụ thể như thế nào? Cùng Tử Vi Số tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Văn khấn cầu siêu cho các vong linh
Văn khấn cầu siêu cho các vong linh

Mục Lục

Cầu siêu cho các vong linh là gì?

Theo ý nghĩa phong thủy Cầu tức là cầu nguyện, Siêu tức là thoát. Cầu siêu nghĩa là cầu nguyện để người đã mất còn lưu lạc địa ngục, ngạ quỷ,…sẽ được siêu thoát, giải phóng. Hoặc là có thể thoát khỏi cảnh giới đau khổ về cõi Tịnh độ Đức Phật. Người cần cầu siêu là người quá cố có quan hệ với người cầu siêu. Nhất là đối với các vong nhi, người bất đắc kỳ tử, chết mà không làm chủ trong giây phút lâm chung.

Cầu siêu đã hình thành từ rất lâu về trước. Nguồn gốc được ghi chép lại từ Kinh thánh. Trong Kinh kể lại vì muốn báo đáp cha mẹ, Đức Mục Kiền Liên đã soi khắp cõi trời, địa ngục tìm cha mẹ. Nhờ thần thông biết mẹ đọa lạc nên đã cầu xin Đức Phật tìm cách cứu mẹ.

Đức Phật đã dạy, nhân dịp chư Tăng sau 3 tháng an cư, tịnh tiến tu tập ba phần giới, định, tuệ, tích lũy đủ công sức, nên cúng dường cùng tâm bình đẳng, thạnh tịch để chư Tăng chú nguyện vào phẩm vật cúng. Đức Mục Kiền Liên làm theo lời dạy và cứu được mẹ thoát tội địa ngục.

Bắt đầu từ đó dân gian tạo nên nghi thức cầu siêu và những bài văn khấn cầu siêu cho người mới mất ra đời từ đó. Những người lúc sống biết tụ tập sẽ về cõi Tịnh Độ. Nếu làm nhiều việc thiện sinh lên cõi Trời. Còn nếu lúc sống phạm sát sinh, uống rượu, trộm cắp,…khó tránh khỏi địa và địa ngục, súc sinh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đọc Bài Văn Khấn Nhập Trạch Nhà Mới Chuẩn 2022

Vì sao phải cầu siêu cho các vong linh?

Thế gian gồm có 6 cõi. Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh. Còn lại là Người, Atula và trời. Sự sống cả con người được chia làm 2 phần thể xác và tinh thần. Khi chết đi phần tâm linh không bao giờ mất. Thay vào đó khi rời khỏi thân xác theo quy luật và tùy nghiệp lục phần hồn sẽ đưa đẩy vào 6 đạo luân hồi. Trong đó:

– Cõi thấp nhất (Địa Ngục): Nếu khi sống tạo các nghiệp, sát sinh, bất thiện sẽ đọa xuống địa ngục chịu khổ.

– Cõi Ngạ Quỷ – Cõi vô hình: Trước khi chết nếu có uất ước hoặc chết đường, chết sông, suối,… sẽ không được siêu thoát. Thay vào đó sẽ bị đọa vào cảnh giới của quỷ.

– Cõi Súc Sinh: Là những loài sống quanh ta. Bao gồm gà, lợn, vịt,…

– Cõi người:

– Cõi Atula: Ở cõi trời. Tuy sung sướng nhưng suốt ngày phải chịu đánh nhau. Bởi tâm tật đố, ghen ghét, kiêu căng.

– Cõi trời: Cõi vô hình nhưng sống an lạc, hạnh phúc. Sau khi kết thúc, chúng sinh cõi Trời đọa xuống cõi thấp hơn.

Vậy nên mục đích của nghi thức cầu siêu đọc văn khấn cầu siêu cho các vong linh là để nguyện cho người thân quá cố chẳng may đọa vào cõi thấp. Từ đó có cầu cho vong linh siêu thoát đến những cõi an lành

Xem thêm: Hướng Dẫn Đọc Bài Văn Khấn Cầu Con Ở Chùa Hương

Cầu siêu cho các vong linh được thực hiện vào thời gian nào?

Nghi thức cầu siêu đọc văn khấn cầu siêu cho các vong linh thường diễn ra trong 49 ngày. Bởi vì đối với người chết xong phải trải qua 49 ngày chờ đợi  nghiệp duyên chín muồi rồi quyết định tái sinh ở cõi nào. Sau 49 ngày cầu siêu thì chỉ tăng Phúc đức chứ không ảnh hưởng đến việc tái sinh.

Mùa siêu độ luôn là mùa Vu Lan tháng 7 âm lịch. Hoặc là dịp tết Thanh Minh hằng năm. Ngoài ra có thể thực hiện nghi lễ đều đặn vào ngày rằm hàng tháng hay những dịp quan trọng. Ví dụ rằm tháng giêng, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng chạp.

Xem thêm: Văn Khấn Rằm Tháng 8 Nhâm Dần 2022 Đầy Đủ, Chi Tiết Nhất

Văn khấn cầu siêu cho các vong linh ngoài trời

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

– Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.

– Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quan trong xứ này.

– Con kính lạy ngài Bản gia Tiền chủ ngụ trong nhà này.

Tín chủ con là …………………………….Tuổi………………….

Ngụ tại…………………………………………………………………

Hôm nay là ngày………. tháng…………năm…………………(Âm lịch)

Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ Chư vị Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng Chư vị Tôn thần, ngài Bản gia Tiền Chủ.

Cúi xin Chư vị Tôn thần Bản gia Tiền Chủ thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần, lạy 3 lần)

Xem thêm: Cách Cúng Rằm Tháng 7 năm 2022 Chuẩn Và Đầy Đủ Nhất

Văn khấn cầu siêu cho vong linh ngoài mộ

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con Kính lạy Hương linh: ……. (Hiển khảo, Hiển tỷ hoặc Tổ Khảo)

Hôm nay là ngày: …….

Nhân tiết: …….

Tín chủ chúng con …….

Ngụ tại: …….

Chúng con và toàn thể gia đình con cháu, nhờ công ơn võng cực, nền đức cao dầy, gây dựng cơ nghiệp của……., chạnh lòng nghĩ đến âm phần ở nơi hoang vắng,

Tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương kính dâng trước mộ, kính mời chân linh ……. lai lâm hiến hưởng.

Chúng con xin phép được sửa sang phần mộ, bồi xa, bồi thổ, cho được dầy bền, tu sửa minh đường hậu quỷ cho thêm vững chắc.

Nhờ ơn Phật Thánh phù trì, đội đức trời che đất chở, cảm niệm Thần linh phù độ, khiến cho được chữ bình an, âm siêu dương thái.

Con cháu chúng con xin vì chân linh …..….. Phát nguyện tích đức tu nhân, làm duyên, làm phúc, cúng dâng Tin Bảo, giúp đỡ cô nhi quả phụ, tế bần cứu nạn, hiếu thuận tông nhân để lấy phúc này hướng về Tiên Tổ.

Cúi xin linh thiêng chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì con cháu, qua lại soi xét cửa nhà.

Che tai cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điều lành mang đến, điều dữ xua đi.

Độ cho gia đạo hưng long, quế hờ tươi tốt, cháu con vinh hưởng lộc trời, già trẻ nhuần ơn Phật Thánh.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Xem thêm: Văn Khấn Cô Hồn Tháng 7 Đầy Đủ, Chi Tiết Nhất

Thông tin liên hệ

Trên đây là những chia sẻ của Tử Vi Số về văn khấn cầu siêu cho các vong linh. Nếu bạn muốn tìm hiểu về những bài văn khấn, hãy liên hệ Tử Vi Số. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất.

Email: Info.tuviso@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/tuviso.vn

Website: https://tuviso.vn/

Twitter : https://twitter.com/TViS16153525

Pinterest: https://www.pinterest.com/tuviso/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tuviso.vn 

Địa chỉ maps: Maps Tử Vi Số