521 lượt xem

Bài Khấn Đầu Năm Tại Công Ty Giúp Cả Năm Kinh Doanh Thuận Lợi

5/5 - (2 bình chọn)

Lễ cúng khai xuân đầu năm tại công ty, cơ quan, cửa hàng…, là lễ cúng mong cầu một năm công việc làm ăn được hanh thông thuận lợi và phát triển. Đức Phật bậc trí tuệ, bậc “Thế gian giải”, Ngài chỉ rõ cho chúng sinh biết cách thay đổi sự việc,.. số phận, bằng cách thay đổi nhân duyên với chân lý vô ngã. Vì vậy việc cúng lễ đầu năm, mong muốn cho một năm tốt đẹp, là một nhân duyên của năm đó. Nếu cúng lễ đúng pháp, tức là gieo nhân đúng với kết quả mong muốn, thì điều mong muốn sẽ có phần tốt đẹp. Cùng Tử Vi Số tìm hiểu bài khấn đầu năm tại công ty để có một năm kinh doanh thuận lợi nhé.

Bài khấn đầu năm tại công ty
Bài khấn đầu năm tại công ty

Mục Lục

Lễ vật cần chuẩn bị cho bài khấn đầu năm tại công ty

Sắm lễ

– Hương: Các loại hương đốt có hương thơm hoặc nếu không dùng hương đốt thì hướng tâm thành cúng lễ (hương tâm)

– Hoa: Các loài hoa có hương thơm (không kiêng về tên hoa và số lượng).

– Trà: Nước trà tỏa hương của sáu vị là đắng, cay, chua, chát, mặn, ngọt là sáu vị nuôi sống tất cả chúng sinh.

– Quả: Số lượng tùy ý không kiêng kị 2 quả hay 4 quả,… Nên cúng quả đã chín vì có hương từ vị để vong linh thọ hưởng, quả xanh chưa có hương thơm của vị (tránh tình trạng biến ban thờ thành chỗ cất đồ).

– Thực: chay hoặc tam tịnh nhục.

+ Vật thực chay: rau, củ, quả. Khi làm cơm chay có thể có các thực phẩm chay mua sẵn hoặc tự chế biến từ rau củ quả.
+ Vật thực tam tịnh nhục: Tam là ba; Tịnh: thanh tịnh; Nhục: thịt. Ba nhân duyên dùng, thọ thực thịt chúng sinh đúng pháp, thanh tịnh. Ba nhân duyên đó là: không tự tay giết chúng sinh để lấy thịt đó; không xui người khác giết chúng sinh để lấy thịt đó; không nghe thấy tiếng kêu của chúng sinh đó, khi chúng sinh đó bị giết.

Xem thêm: Văn Khấn Gia Tiên Ngày Mùng Một Tết 2023 Quý Mão Đầy Đủ Nhất

Cách bày lễ cho bài khấn đầu năm tại công ty

– Trước bát hương thờ Phật: quả, một bát cơm, một cốc nước.
Nếu gia đình chưa có bàn thờ Phật thì không sắm lễ cúng Phật, nhưng vẫn đọc phần cúng Phật, khi đọc thì hướng tâm tới Phật, nguyện dâng tất cả lễ đã sắm để cúng Phật, rồi thừa lộc Phật, vẫn hiến cúng được cho chư Thiên, chư Thần và các vong linh.

– Trước bát hương thờ thần linh (chư Thiên, chư Thần, thổ công, thần đất…): quả, một bát cơm, một cốc nước.

– Trước bát hương thờ gia tiên: quả, một mâm cơm (chay, tam tịnh nhục) hoặc một bát cơm, một cốc nước và một cốc sữa.
(Cúng Phật và chư Thiên, chư Thần Linh cũng có thể cúng tam tịnh nhục. Đức Phật và chư Thánh khi còn tại thế vẫn sử dụng vật thực tam tịnh nhục)

Xem thêm: Hướng Dẫn Đọc Bài Văn Khấn Nhập Trạch Nhà Mới Chuẩn 2022

Tâm khi cúng lễ bài khấn đầu năm tại công ty

Văn khấn đầu năm với hy vọng mọi việc thuận lợi, may mắn
Văn khấn đầu năm với hy vọng mọi việc thuận lợi, may mắn

Dùng ba tâm kính Phật, trọng thần, hiếu nghĩa với tổ tiên. Biết ơn Phật đã ban bố chỉ dạy pháp diệt khổ cho chúng sinh. Biết ơn và tôn trọng các vị chư Thiên, Thiện Thần đã ủng hộ cho mình làm các việc thiện. Biết ơn tổ tiên, cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục chúng ta, đã tạo duyên cho chúng ta có họ hàng, anh em, con cái. Khi cúng lễ với nguồn tâm này, thì gia đình sẽ được gia tăng phúc báu và cảm ứng được với thế giới tâm linh.

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư vị Hộ Pháp, Thiện Thần, Thần Linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Đệ tử con/chúng con tác lễ khai xuân cửa hàng (nơi làm việc)… ở tại… công việc của con/chúng con là… Nhân duyên này, nên con/chúng con thành tâm sắm sửa vật thực, tịnh tài dâng lên cúng dường.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đọc Bài Văn Khấn Cầu Con Ở Chùa Hương

Trường hợp do duyên trên mâm cúng có thịt chúng sinh trong bài khấn đầu năm tại công ty

Nhân duyên gia đình chưa hiểu Phật Pháp nên có thể sát mạng chúng sinh để cúng lễ, con/chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt do gia đình sát mạng chúng sinh. Con/chúng con xin bạch cúng các phần vật thực chay và vật thực tam tịnh nhục đúng Pháp.

Thượng: Con/chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.

Trung: Con/chúng con xin cúng dâng lên chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.

Hạ: Con/chúng con xin cúng dường cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.

Sau: Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các vong linh có duyên tại nơi đất thuộc nơi cửa hàng (tên công ty, văn phòng…)… và các vong linh oan gia trái chủ tác động cản trở kinh doanh (đọc tên ngành nghề kinh doanh)… của con/chúng con, do kiếp xưa con/chúng con đã vô tình hoặc cố tình hại họ, nay con/chúng con biết nhân quả nên thành tâm sám hối và nhất tâm thỉnh mời họ về đây dự đàn lễ hiến cúng này của con/chúng con.

Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ, được hoan hỉ xả bỏ oán kết với con/chúng con và phát tâm tu theo Phật Pháp hộ trì cho công việc của con/chúng con được (đọc mong cầu)

Xem thêm: Văn Khấn Rằm Tháng 8 Nhâm Dần 2022 Đầy Đủ, Chi Tiết Nhất

Tụng Thần Chú Cúng Thực

(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)

Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)

Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Xem thêm: Cách Cúng Rằm Tháng 7 năm 2022 Chuẩn Và Đầy Đủ Nhất

Thông tin liên hệ

Trên đây là những chia sẻ của Tử Vi Số về bài khấn đầu năm tại công ty. Nếu bạn muốn tìm hiểu về những bài văn khấn, hãy liên hệ Tử Vi Số. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất.

Email: Info.tuviso@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/tuviso.vn

Website: https://tuviso.vn/

Twitter : https://twitter.com/TViS16153525

Pinterest: https://www.pinterest.com/tuviso/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tuviso.vn 

Địa chỉ maps: Maps Tử Vi Số